برد دتکتور دود ۴ سیم و ۲ سیم

این محصول الکترونیکی، یکی از نمونه بردهای دتکتور دود هست که توسط مهندسان ویتا طراحی و تولید شده است. کاربرد اصلی این برد، تشخیص وجود دود در محیط اتاق و اعلام هشدار به پنل اعلام حریق مرکزی می‌باشد. برد دتکتور دود، از طریق چمبر سیاه رنگی که بر روی برد مشاهده میکنید، از دود موجود در محیط، نمونه گیری کرده و با استفاده از المان های نوری داخل آن، غلظت دود را اندازه گیری می‌کند. به همین علت، این برد در بازار به دتکتور دود اپتکال یا نوری هم مشهور است.

دتکتورهای دود در ۲ مدل، ۲ سیم و ۴ سیم در بازار موجود هستند. در مدل ۲ سیم، تغذیه و دیتا از طریق تنها دو سیم منتقل می شوند. اما در مدل چهار سیم، تغذیه و دیتا جدا بوده و نیاز به ۴ سیم دارد. که بسته به محدودیت سیم کشی، بین این ۲ مورد می توانید انتخاب کنید.

+ تغذیه ورودی : از۱۲ تا ۲۴ ولت DC
+ جریان مصرفی دتکتور دود ۴ سیم: در حالت عادی کمتر از ۱۵mA
+ جریان مصرفی دتکتور دود ۲ سیم: در حالت عادی کمتر از ۴mA
+ اتصالات: کانکتور های فلزی در پشت قاب
+ قابل اتصال به انواع پنل های اعلام حریق
+ نوع نشانگر: ۲ عدد led قرمز رنگ. در حالت عادی هر ۲۰ ثانیه یک چشمک لحظه ای می‌زند و در حالت فایر، به صورت دائم روشن می‌شود.

نمونه کار طراحی برد دتکتور دود 4 سیم و 2 سیم طراحی شده توسط گروه ویتا
نمونه کار طراحی برد دتکتور دود 4 سیم و 2 سیم طراحی شده توسط گروه ویتا
نمونه کار طراحی برد دتکتور دود 4 سیم و 2 سیم طراحی شده توسط گروه ویتا

برد دتکتور حرارتی

این برد الکترونیکی، یک نوع دتکتور حرارتی است که با اندازه گیری دمای محیط، وجود یا عدم وجود آتش را تشخیص می‌دهد. برد دتکتور حرارتی به صورت دیجیتال بوده و دارای پردازشگر و برنامه می‌باشد. این دتکتورها دارا ۳ برنامه مختلف برای تشخیص آتش دارند: مدل ثابت (با گذشتن دما از یک عدد ثابت، فایر را تشخیص می‌دهد) – مدل افزایشی (نرخ افزاش دمای محیط اندازه گیری شده و بر این اساس وجود آتش تشخیص داده می‌شود) – مدل ترکیبی (هر دو حالت ثابت و افزایشی در این برنامه درنظر گرفته می‌شود)

یکی از اصلی ترین خدمات ما در ویتا، طراحی و تولید بردهای الکترونیکی در حوزه سیستم های اعلام حریق می‌باشد.

+ تغذیه ورودی: از ۱۲ تا ۲۴ ولت DC
+ میزان جریان مصرفی : کمتر از ۸ma
+ اتصالات: کانکتور های فلزی در پشت قاب
+ قابل اتصال به انواع پنل های اعلام حریق
+ نوع نشانگر: ۲ عدد led قرمز رنگ. در حالت عادی هر ۲۰ ثانیه یک چشمک لحظه ای می‌زند و در حالت فایر، به صورت دائم روشن می‌شود.

نمونه کار طراحی برد دتکتور حرارتی در سیستم اعلام حریق که توسط گروه مهندسی ویتا طراحی شده است.
نمونه کار طراحی برد دتکتور حرارتی در سیستم اعلام حریق که توسط گروه مهندسی ویتا طراحی شده است.

برد دتکتور ترکیبی ( دود و حرارت )

این محصول الکترونیکی، یک نوع دتکتور ترکیبی از هر دو مشخصه آتش، یعنی دود و حرارت است که با اندازه گیری دما و دود به صورت همزمان، وجود یا عدم وجود آتش را تشخیص می‌دهد. این برد دتکتور هم به صورت دیجیتال بوده و دارای پردازشگر و برنامه می‌باشد. هر ۳ برنامه ای که در مدل های دتکور حرارتی داشتیم در اینجا هم پیاده سازی شده است. و همچین برنامه مربوط به دتکتور دود نیز افزوده گردیده است.

این مدل دتکتور نسبت به سایر دتکتورها، با توجه به ترکیبی بودن آن، کاربرد بیشتری در حوزه سیستم های اعلام حریق دارد.

+ تغذیه ورودی: از ۱۲ تا ۲۴ ولت DC
+ میزان جریان مصرفی : کمتر از ۲۰ma
+ اتصالات: کانکتور های فلزی در پشت قاب
+ قابل اتصال به انواع پنل های اعلام حریق

نمونه کار طراحی برد دتکتور ترکیبی دود و حرارتی در سیستم اعلام حریق که توسط گروه مهندسی ویتا طراحی شده است.
نمونه کار طراحی برد دتکتور ترکیبی دود و حرارتی در سیستم اعلام حریق که توسط گروه مهندسی ویتا طراحی شده است.
نمونه کار طراحی برد دتکتور ترکیبی دود و حرارتی در سیستم اعلام حریق که توسط گروه مهندسی ویتا طراحی شده است.