مهندسی معکوس

مهندسی معکوس یعنی چه؟

مهندسی معکوس علمی ست که با توجه به یک محصول موجود و روش مونتاژ به تولیدش می پردازند. به زبان ساده این تعریف برای همه قابل درک است.یعنی یک فرآیند که بر روی محصولی از قبل تولید شده اجرا می شود.

محصول را به طور دقیق بررسی میکنند. طرح منحصر به فرد و کاملی برای پیاده سازی و گسترش جدید  اماده میکنند.برای آن یک شماتیک آماده کرد و شروع به اجرا میکنند.

البته این شماتیک با توجه به نوع فرآیند متفاوت است.گاهی در قالب یک کد برنامه نویسی ارائه میشود.گاهی در قالب یک طرح ترسیم شده تعیین میشود.

مزایا :

1.افزایش سرعت عملیات تولید.

2.مناسب برای انواع تولید.

3.ساده تر کردن اجرا و طراحی ها خصوصا در طراحی برد الکترونیکی.