الکترونیک

آموزش الکترونیک از مبتدی تا حرفه ای :

در شرکت ویتا گروه کارشناسان با تجربه برای شما مجموعه آموزشی مستند بر اطلاعات روز الکترونیکی تهیه دیده اند.

اگر شما تصمیم دارید سفارش طراحی برد الکترونیکی داشته باشید یا به ساخت برد الکترونیکی مشغول هستید.در سایت ویتا می توانید اطلاعات خود را با سایر دوستان نیز به شکل نظر در بخش پایانی مقاله ها به اشتراک بگذارید.

علم الکترونیک:

الکترونیک :

فرآیندی که در جریان الکتریکی بین رساناهایی مانند مقاومت ،خازن ، دیود و…اتفاق می افتد. علم الکترونیک پیچیدگی و گستردگی زیادی دارد.

ساخت برد الکترونیکی بخش مهمی از علم الکترونیک است.به عبارتی می توان گفت یکی از بخش های علم الکترونیکی طراحی برد الکترونیکی و مدارها می باشد.اگر شما در این حیطه فعالیت دارید ابزارها،مقاومت ها،خازن ها و…به خوبی می شناسید. این ابزارها به هدایت جریان با کمک سیم ها یا بدون نیاز به آنها در داخل دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی مشغول هستند.