تست قطعات

تست قطعات الکترونیکی

جهت ساخت برد الکترونیکی و طراحی برد موفق باید سلامت قطعات الکترونیکی را تست کنیم. تست قطعات الکترونیکی را می توانیم با چند روش ساده انجام دهیم. در این مطلب به بررسی روش های تست قطعات الکترونیکی می پردازیم.میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید.

معمولا جهت تست قطعات الکترونیکی درزمان طراحی برد الکترونیکی از مولتی متر استفاده میشود.این مولتی متر باید مجهز به تست بوق با تست دیودی باشد. باید دقت کنیم اگر قطعه ای آسیب دیده یا سوخته باشد. شاید ظاهر آن این موضوع را نشان ندهد.

 تست قطعات با مولتی متر:

اگر بخواهیم از قطعه جدید برای طراحی برد الکترونیکی  استفاده کنیم. ابتدا باید از سلامت آن مطمئن شویم. بعد از تست قطعه، باید پایه های آن را تست کنیم. معمولا مشکلات پایه را از ظاهر آن میتوان تشخیص داد.اما یکسری قطعات مثل ترانزیستور به دلیل تفاوت در ظاهر پایه ها باید از مولتی متر استفاده کنیم.

مرحله اول تست قطعات الکترونیکی :

تشخیص سلامت قطعه ها

تست سلامت مقاومت:

جهت تعیین سلامت یک مقاومت باید پراب های مولتی متر را به دو سر مقاومت نزدیک کنیم.مقدار اهم را اندازه گیری نماییم. فقط بایدتوجه داشته باشیم که به قسمت فلزی مولتی متر وصل نشود. در صورتی که مقداری را نمایش نداد، مقاومت ما سوخته است.

اکر مولتی متر مقداری را نمایش نداد، مقاومت ما سوخته است.

 تست سلامت خازن:

یکی ازمهم ترین قطعات الکترونیکی در ساخت برد الکترونیکی، خازن است. ابتداباید مولتی متر رادر رنج مقاونت بگذاریم.سپس پراب های مولتی متررا به پایه های خازن وصل کنیم.اگر مقاومت سالم باشد. توسط باتری مولتی متر جریان در آن فعال میشود. بنابراین مولتی مترمیزان مقاومت آن را نشان میدهد.

اگر میزان را صفر نشان دهد و یا صدای بوق شنیده شود.در نتیجه خازن خراب است یا اتصال کوتاه برقرار شده است.

تست قطعات الکترونیکی

تست خازن الکترونیکی

تست سلامت سلف :

قطعه بعدی که در طراحی برد الکترونیکی باید تست شوند القاگرها می باشند.تست قطعات الکترونیکی طبقه بندی دقیقی دارد. اما متاسفانه بیشتر مولتی مترها، مجهز به هانری متر نیستند. به همین دلیل امکان،ظرفیت سنجی انواع سلف را ندارند.تنها می توانیم سلامت قطعه را تست کنیم. شد.ابتدا مولتی متر را در رنج تست بوق قرار داده و سپس پراب ها را متصل میکنیم.در صورتی که صدای بوق را بشنویم.سلف سالم است.

مطالب دیگر

جهت شناخت ابزار و قطعات الکترونیک کلیک کنید

 تست قطعه الکترونیکی رله :

اگر یک رله سالم باشد. زمانی که  به پایه های ورودی ولتاژ می رسد صدای تقی شنیده میشود. اگر بخواهیم  پایه های NO و NC را تشخیص دهیم.باید ابتدا ولتاژ را غیرفعال کنیم. سپس با مولتی متر دو به دو پایه ها را تست کنیم.پایه سر مشترکی وجود دارد که به یکی از پایه ها وصل و از دیگری جدا می باشد.

تست قطعات الکترونیکی

پایه های رله

 تست سلامت رگولاتور:

جهت تست رگولاتور ابتدا به آن ولتاژ ورودی می دهیم. سپس خروجی آن را با مولتی متر چک میکنیم.اگر خروجی با عدد روی رگولاتور برابر باشد. در نتیجه این قطعه سالم است.

تست سلامت قطعه فیوز:

قبل از قرار دادن دو سر فیوز روی پراب ها، مولتی متر را روی تست بوق قرار می دهیم.اگر بوق به صدا درآمد قطعه سالم است.

 تست سلامت دیود نوری (LED):

مثل تست فیوز در این مورد نیز باید تست بوق را فعال کنیم.پراب های آن را به دو سر LED وصل کنیم.درصورت شنیدن صدای بوق یعنی LED خراب است. دراین حالت LED  اتصال کوتاه دارد.اما یک نکته وجود دارد. زمانی که جای پایه ها در اتصال پراب ها را عوض کینم. سپس اهم متر عددی را نشان دهد. اما در حالت قبلی عددی را نشان نمی داد یعنی LED  مشکلی ندارد.

زمانی که جای پایه ها در اتصال پراب ها را عوض کینم. سپس اهم متر عددی را نشان دهد. اما در حالت قبلی عددی را نشان نمی داد یعنی LED  مشکلی ندارد.

 تست سلامت پتانسیومتر:

ابتدا سرهای مولتی متر را به سر اول و میانه پتاتسیومتر متصل میکنیم. پیچ را می چرخانیم. در صورتی که مقدار درج شد قطعه سالم است.توجه داشته باشید این تست نیاز به دقت بیشتری دارد.ابتدا، یکبار، مقاومت پایه های اول و سوم را  اندازه میگیریم. بعد ازآن مقدار مقاومت دو به دوی پایه های دیگر را اندازه میگیریم. در صورتی که مجموع دو مقدار با مقاومت بین پایه های اول و سوم مساوی باشد. نتیجه می گیریم که قطعه سالم است.

تست قطعات الکترونیکی

تست سلامت پتانسیومتر

تست سلامت ترانزیستور:

مولتی متر را باید روی تست دیود تنظیم کنیم.بعد پراب های آن را روی پایه های ترانزیستور قرار می دهیم.درصورتی که مولتی متر عددی را نشان داد. پراب ها را جا به جا میکنیم. یعنی آنها را روی پایه های دیگر میگذاریم.اگر عدد دیده شد.اینبارپراب های مولتی متر را جابه جا میکنیم تا عدد دیگری را مشاهده کنیم.اگر عدد جدیدی رویت نشد باید پراب را به جای قبلی خود برگردانیم. اینکار را روی پراب دیگر انجام می دهیم تا عددی را ببینیم.

در تست قطعات الکترونیکی ترانزیستور فرمت خاصی دارد.باید دو عدد را مشاهده کنیم.اگر بیشتر از دو عدد مشاهده کردیم. یا عددی نزدیک به صفر دیدیم یعنی ترانزیستور سالم نیست.

تست سلامت ترانزیستور MOSFET:

این نوع ترانزیستور یک قطعه الکترونیکی کاربردی می باشد. تشخیص سلامت این قطعه کمی زمانبر می باشد.ابتدا مولتی متر را روی تست دیود تنظیم میکنیم.مولتی متر را بر روی تست دیود قرار می دهیم. نوع ترانزیستور نیز در این امر مهم است.

 تست سلامت ترانزیستور MOSFET N-Chanel:

این ترانزیستور از نوع منفی می باشد. پس باید پراب سیاه را روی گیت و پراب قرمز را روی سورس بگذاریم. در این حالت مدار باز می باشد.بنابراین مولتی متر نباید بوق بزند.در مرحله بعدی پراب قرمز را به سورس و پراب سیاه را به درین وصل میکنیم.دراین بخش با برعکس کردن پراب ها، نباید مولتی متر بوق بزند.یا باید مولتی متر عددی را نشان دهد.

 تست سلامت ترانزیستور MOSFET P-Chanel:

در نوع مثبت ماسفت، پراب قرمز رنگ روی گیت و پراب سیاه رنگ را باید روی سورس قرار دهیم.در این حالت نباید مولتی متر بوق بزند.در مرحله بعد پراب سیاه را به سورس و پراب قرمز را به درین وصل میکنیم. در این حالت مولتی متر عددی را نشان میدهد.درضمن، با برعکس کردن پراب ها مولتی متر در صورت سلامت بوق نمی زند.

تست سلامت دیود (Diode):

در تست قطعات الکترونیکی ، سلامت دیودها خیلی مهم است. زیرا دیود در ساخت برد الکترونیکی حفاظت را به عهده دارد.اگر این قطعه آسیب ببیند.احتمال دارد قطعات بزرگتر بسوزند.ابتدا باید مولتی متررا درحالت تست بوق قرار دهیم. پراب های مولتی متر را روی دو پایه دیود می گذاریم.بعد سمت قرار گرفتن پراب های مولتی متر را عوض میکنیم.

اگر دیود سالم باشد. دراین تست باید در یک جهت عددی را مشاهده نکنیم. درجهت دیگر یک عدد را ببینیم.در صورتی که دیود سوخته باشد.در هر دو جهت یا عدد مشاهده میکنیم. یا هیچ عددی مشاهده نمی کنیم.اگر دیود سوخته باشد اتصال کوتاه دارد. در این حالت هر دو عدد نزدیک به صفر هستند.

 

اگر دیود سوخته باشد اتصال کوتاه دارد. در این حالت هر دو عدد نزدیک به صفر هستند.

مرحله دوم: تست قطعات الکترونیکی

تشخیص پایه های قطعات

۱- تشخیص پایه های ترانزیستور BJT:

زمانی که تست قطعات الکترونیکی را انجام می دهیم لازم است پایه های آن را نیز تست کنیم.اگر مولتی متر دو عدد را نشان داد. باید پراب سیاه را جا به جا کنیم.پراب قرمز ثابت است.

در ترانزیستور NPN پایه ها به صورت زیر هستند:

پایه بیس : پراب قرمز ثابت
پایه کلکتور : پایه با مقدار عدد کمتر
پایه امیتر : پایه با عدد بیشتر

زمانی که بخواهیم دو عدد را روی مولتی متر مشاهده کنیم. پراب قرمز رنگ را جا به جا شده و  پراب سیاه ثابت باشد. ترانزیستور PNP است :

پایه بیس : پراب سیاه ثابت
پایه کلکتور : پایه عدد کمتر کلکتور
پایه امیتر : پایه عدد بیشتر

۲- تشخیص پایه های ترانزیستور MOSFET:

۱- ابتدا باید هر دو پراب های مولتی متررا روی پایه های ترانزیستور قرار داده تا عددی را نشان دهد.

۲- پایه اول  سورس،پایه دوم درین می باشد. پایه سوم گیت است.

۳-باید پراب قرمز روی گیت و پراب مشکی را روی دو پایه دیگر گذاشت. بعد هر دو پراب را روی پایه های نامعلوم می گذاریم. حالت برعکس را هم چک میکنیم.در صورتی که عددی روی مولتی متر مشاهده کردیم. ترانزیستور از نوع N-Chanel ودر غیر اینصورت P-Chanel است.

۴-اگر عددی را روی مولتی متر مشاهده کردیم باید به رنگ پراب توجه کنیم. در ترانزیستور N-Chanel پراب قرمز، سورس و پراب سیاه درین می باشد. اما  برای نوع P-Chanel  عکس این موضوع صادق است.

نظری وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.